Imunohemija - ELISA testovi:  Testovi na COVID-19

  Imunohemija - ELISA testovi
Testovi na COVID-19
AB Diagnostic Systems
Kat.oznaka i website
Slika

abia SARS-CoV-2 IgG/IgM ukupna antitela

NOVO

SARS-CoV-2 IgG/IgM

Enzimski imunološki ELISA test za kvalitativnu detekciju ukupnih IgG i IgM antitela (u humanom serumu ili plazmi) na virus SARS-CoV-2, koji uzrokuje infekciju COVID-19.

Kat.oznaka: DK.073.01.3

AB Diagnostic Systems  >>