Imunohemija - CLIA (hemiluminiscenca):  Analizatori

  Imunohemija - CLIA (hemiluminiscenca)
Analizatori
Realy Tech
Kat.oznaka i website
Slika

Mini-CLIA analizator C2000

 

* Mini-CLIA hemiluminescentni sistem jedan je od najnaprednijih imuno-analizatora koji je razvila firma RealyTech. Integrisana je najpreciznija metoda imunološkog ispitivanja (hemilumiscenca) i fleksibilni POCT koncept. Ovaj analizator poseduje vrhunski dizajn, jednostavan je za upotrebu i u meniju je dostupno više od 100 različitih testova: tumor markeri, hormoni, funkcija tiroide, metabolizam kostiju, anemija, kardio markeri, trombovi, inflamatorne bolesti, infekcije, TORCH, alergije, itd.

Princip rada:

Za kliničko kvalitativno ili kvantitativno određivanje analita u uzorcima seruma, plazme, pune krvi ili urina (produkta ljudskog tela), uključujući hormone, tumore markere, zarazne bolesti, autoimunost, alergena , analizator C2000 koristi enzimski hemiluminescentni imunološki test zajedno sa pratećim reagensima. Analizator koristi PMT za detekciju fotona, pretvaranje optičkog signala u digitalni, pojačanja i diskriminacije signala. Konačno, izmerena vrednost se zamenjuje u glavnoj krivi reagensa, u cilju izračunavanja koncentracije analita.