Imunohemija - IFA (fluorescenca):  Analizatori

  Imunohemija - IFA (fluorescenca)
Analizatori
Microprofit Biotech
Kat.oznaka i website
Slika

Fluorecare MF-T1000 (imunofluorescentni analizator)

Point-of-Care

Microprofit FLUORECARE kvantitativna imunofluorescenca platforma MF-T1000 korisiti tehnologiju fluorescentne imunohromatografije, za dijagnozu standardnih parametara.

Na osnovu specifične reakcije antigen-antitelo, prikuplja se i automatski izračunava aktivirana fluorescencija iz kompleksa obeleženih fluorohromom na test liniji.

Za određeni analit (serum, plazma, urin, krv ili drugi uzorak) FLUORECARE meri koncentraciju različitih bioloških markera (uključujući tumor markere, hormonske markere, markere infekcije, srčane markere idijabetesne markere) sa odličnom tačnošću i jednostavnim rukovanjem.

Kat.oznaka: MF-T1000

Microprofit Biotech  >>