Imunohromatografski testovi:  Tumor markeri

  Imunohromatografski testovi
Tumor markeri
LumiQuick
Kat.oznaka i website
Slika

FOB testovi - testne kartice (pakovanje 25 testova)

 

FOB - Fecal Occult Blood

QuickProfile imunohromatografski test za brzo kvalitativno FOB testiranje, format kasete.

Ovi testovi koriste se u in-vitro dijagnostici za detekciju gastrointestinalnog krvarenja, detektovanjem ljudskog hemoglobina u fekalnom uzorku.

Uzorak:  stolica.

Vreme reakcije: 10 minuta.

Kat.oznaka: 72001

LumiQuick  >>