Imunohromatografski testovi:  Testovi na COVID-19

  Imunohromatografski testovi
Testovi na COVID-19
LumiQuick
Kat.oznaka i website
Slika

COVID-19 Antigen Test Strip

AKTUELNO

Set za testiranje na COVID-19 antigen, format test-traka

QuickProfile™ COVID-19 Antigen Test traka 

* Brzi kvalitativni imunohromatografski in-vitro test nazofarinksa na prisustvo delova proteina koji čine virus SARS-CoV-2. Rezultat prikazuje da  li pacijent ima aktivnu COVID-19 infekciju.

* Rezultati testa za najviše 15min.

* Uzorak: Bris nazofarinksa (nasopharyngeal swab).

* Obezbeđeni svi potrebni reagensi i materijal za testiranje.

 Specifičnost testa: 99,5%

 Senzitivnost testa: 96,1%

Kat.oznaka: 71110B

LumiQuick  >>

Slika

COVID-19 IgG/IgM Combo Test Card

AKTUELNO

Set za testiranje na COVID-19 antitela, format test-kaseta

QuickProfile™ 2019-nCOV IgG/IgM Test Card 

* Brzi kvalitativni imunohromatografski in-vitro test na prisustvo i diferencijaciju IgG i IgM antitela na novi COVID-19 virus (SARS-CoV-2). Rezultat prikazuje li je pacijent imao ili još uvek ima aktivnu COVID-19 infekciju.

Combo-kaseta ("2 u 1"): Na jednoj testnoj kaseti izvodi se kombinovano testiranje: jednostruko dodavanje uzorka i zasebno očitavanje rezultata za IgM  i IgG antitela (desni deo na jednoj test-kaseti

* Vreme reakcije po apliciranju uzorka na kasetu: 15 minuta.

* Uzorkak: Serum, plazma ili krv (venska ili kapilarno iz prsta).

Kat.oznaka: 71108B

LumiQuick  >>