Elektroliti:  Analizatori

  Elektroliti
Analizatori
Paramedical
Kat.oznaka i website
Slika

PKL PPC 192 PLUS analizator elektrolita

 

* Analiza 5 mernih parametara za 45 sekundi (K+, Na+, Cl-, iCa2+, pH) plus dva parametra iz kalkulacije (nCA2+, TCa2+), iz svega 100ul uzorka.

* Brzina analiziranja: do 60 testova/sat.

* Tip uzoraka: serum , plasma, krv, urin

* Mod rada: 24-časovni neprekidni mod rada

* Kalibracija: Manuelna kalibracija/faktor ili automatska kalibracija u 2 tačke

* Auto-sampler nosač sa 25 pozicija, za automatsko testiranje uzoraka.

* Integrisana jedinstvena tehnologija za poboljšanje performansi elektroda

* Lako upravljanje putem ekrana osetljivog na dodir, 5" LCD TFT

Kat.oznaka: PPC 192 Plus

Paramedical  >>