Koagulacija:  Analizatori

  Koagulacija
Analizatori
Biobase
Kat.oznaka i website
Slika

Biobase COA serija - poluautomatski analizatori koagulacije

 

* BIOBASE poluautomatski analizatori koagulacije, serije COA.

* Jednostavni za upotrebu, sa integrisanom preciznom pipetom.

* Ekonomični analizatori, zahtevaju korišćenje veoma male količine uzoraka i reagenasa.

* Pogodni za male/srednje laboratorije ili klinike.

 

Parametri testiranja: PT, APTT, TT, FIB, itd.

Princip rada: Zgrušavanje, optički metod.

Integrisana precizna elektronska varijabilna pipeta.

Automatska detekcija i startovanje nakon dodavanja reagenasa.

Termalni printer, automatsko i ručno štampanje.

Podržava na LIS (Laboratorijski Informacioni Sistem).

Kat.oznaka: COA01, COA02, COA04

Biobase  >>