Hematologija:  Analizatori

  Hematologija
Analizatori
Boule
Kat.oznaka i website
Slika

Swelab Alfa Plus 3-diff hematološki analizator

NOVO

Brzina testiranja: 60 testova/sat

Broj parametara: 22

Tip hematološkog analizatora: 3-Part-Diff

2 reagensa (Diluent i Lyse)

Kapacitet skladištenja podataka: 50.000 zapisa

Ekran u boji osetljiv na dodir (7")

LAN port (HL7 protokol za povezivanje na LIS)

4 USB porta

Povezivanje sa eksternim štampačem, tastaturom, barkod čitačem

Slika

Swelab Lumi 5-diff hematološki analizator

NOVO

Brzina testiranja:
  60 testova/sat (CBC mod);
  45 testova/sat CBC + 5-part WBC diff

Broj parametara: 29

Tip hematološkog analizatora: 5-Part-Diff

3 reagensa (Diluent, Lyse1 i Lyse2)

Kapacitet skladištenja podataka: 50.000 zapisa

Ekran u boji osetljiv na dodir (10.4")

LAN port (HL7 protokol za povezivanje na LIS)

4 USB porta

Povezivanje sa eksternim štampačem, tastaturom, barkod čitačem

Kat.oznaka: 1620040

Boule  >>

Paramedical
Kat.oznaka i website
Slika

PKL PPC 610H 3-diff hematološki analizator

Novo

* Brzina testiranja: 60 testova/sat

* Broj parametara testiranja: 21 parametar

* Tip hematološkog analizatora: 3-Part-Diff, 3 histograma

* Kapacitet skladištenja podataka: za preko 100.000 uzoraka

* Prikaz: LCD displej u boji (10,4")

* Kontrola: Upravljanje pomoću miša i tastature

Kat.oznaka: PPC 610H

Paramedical  >>

Slika

PKL PPC 1150H 5-diff hematološki analizator

Novo

* Brzina testiranja: 60 testova/sat

* Broj parametara: 34 parametra

* Tip hematološkog analizatora: 5-Part-Diff, 2 histograma, 2 sketerograma

* Kapacitet skladištenja podataka: za preko 200.000 uzoraka

* Ekran u boji osetljiv na dodir (10,4")

* Povezivanje sa eksternim kolor-štampačima

Kat.oznaka: PPC 1150H

Paramedical  >>